Author Archives: Prawnik

  • 0

Niektóre Historie Naszych Klientów

Category : Uncategorized

1 month ago

Upadłość Konsumencka

Kolejny SUKCES – Kolejna Upadłość Konsumencka !

Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość konsumencką !

upadlosc-konsumencka.net.pl/test/

1. Dnia 21 sierpnia 2018r., Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość naszego Klienta (całkowita niezdolność do pracy)
2. Dnia 12 września 2018r. Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość naszego Klienta (hazardzista, alkoholik)

Ad. 1. Choroba Klienta doprowadziła do jego całkowitej niewypłacalności, bowiem nie jest on w stanie podjąć dodatkowego zatrudnienia, a wysokości otrzymywanego świadczenia z pewnością nie zaspokoi roszczeń wierzycieli do końca życia Klienta.

Ad. 2. Wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez Klienta zostały zaciągnięte z powodu uzależnienia od alkoholu i hazardu. Podjęcie terapii w ośrodku leczenia uzależnień uświadomiło Klientowi fakt własnego uzależnienia, jednakże powstałe zadłużenie okazało się niemożliwe do spłaty.

Wszelkie postępowania komornicze w stosunku do naszych Klientów zostały umorzone z mocy prawa, a firmy windykacyjne przestały domagać się spłaty długu.
...

View on Facebook

7 months ago

Upadłość Konsumencka

Kolejny SUKCES – Kolejna Upadłość Konsumencka !!!
Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość konsumencką !
upadlosc-konsumencka.net.pl/test/

Dnia 16 marca 2018r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłosić upadłość konsumencką w stosunku do naszego Klienta (całkowita niezdolność do pracy).
Zdaniem Sądu Klient nie doprowadził do swojej niewypłacalność, ani też istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślne lub wskutek rażącego niedbalstwa. Do niewypłacalności doprowadziły jego problemy zdrowotne.
Wszelkie postępowania komornicze w stosunku do naszego Klienta zostały umorzone z mocy prawa, a firmy windykacyjne przestały domagać się spłaty długu.
...

View on Facebook

Archiwa